Tussentijds private lease opzeggen

Kan ik private lease tussentijds opzeggen?

Er kunnen verschillende redenen bedacht worden waarom een private leasecontract tussentijds opgezegd moet worden. Wanneer dit aan de orde is moet je goed beseffen dat het feitelijk contractbreuk is. Hierdoor kan het een behoorlijk kostbare zaak worden om het private leasecontract tussentijds op te zeggen. Er zijn echter wel verzachtende omstandigheden waardoor een leasemaatschappij deze kosten vaak niet zal doorberekenen.

Het tussentijds opzeggen van een private leasecontract is een dure aangelegenheid als je hier niet voor verzekerd bent. Je kunt dan nog overwegen om het contract te laten overnemen. Lees meer over de contractovername bij private lease op deze pagina.

Tussentijds private lease opzeggen

Ontevreden over de auto?

Het is natuurlijk mogelijk dat je niet tevreden bent over de gekozen private leaseauto. Dit is echter geen reden om het contact tussentijds te kunnen opzeggen. Vaak wordt als argument aangevoerd dat je een proefrit hebt kunnen maken met de auto alvorens je het contract hebt ondertekent. Hierdoor kon je weten hoe de auto zat en reed. Jouw onvrede over de auto is dus geen reden voor de leasemaatschappij om het contract kostenloos te ontbinden.

Wanneer de auto niet deugdelijk en/of niet veilig is zal de situatie veranderen. Op dat moment kan de leasemaatschappij ook bepaalde garanties niet meer handhaven. In dat geval zal er gekeken worden naar een passend alternatief. De leasemaatschappij zal dan vaak een andere auto voorstellen welke binnen het leasetarief valt. Je hoeft hier overigens niet mee akkoord te gaan. Op dat moment kun je het contract onderling wel ontbinden.

Ontslag of overlijden

Bij verschillende leasemaatschappijen is het mogelijk om een extra verzekering af te sluiten. Voor een gering bedrag per maand ben je hierdoor verzekerd bij plotseling overlijden of ontslag. Sommige maatschappijen hebben besloten om deze verzekering standaard op te nemen in het leasebedrag. Ze zien het zelf als een stukje service, maar het is feitelijk een extra kostenpost. In sommige gevallen kun je hier zelfs niet onder uit en wordt je verplicht om deze verzekering af te nemen.

Met deze verzekering zullen nabestaanden niet opgezadeld worden met een torenhoge rekening vanuit de leasemaatschappij wanneer het contract ontbonden moet worden. Het klinkt heel erg krom, maar wanneer de verzekering niet is afgesloten mag het bedrijf deze kosten gewoon factureren.

Een private leaseauto is een maandelijks terugkerende kostenpost. Wanneer je bent ontslagen kun je elke cent goed gebruiken. Het is dan fijn om te weten dat de private leaseauto weer ingeleverd kan worden zonder bijkomende kosten. Het financiële risico achteraf wordt hierdoor afgedekt. Het is voor een leasemaatschappij overigens ook fijn om de auto terug te hebben. Je vormt immers een risico wanneer jouw inkomen drastisch minder wordt.

Kosten contractbreuk

Wanneer je onverhoopt besluit om het private leasecontract te ontbinden kun je voor hoge kosten komen te staan. Aangezien wij dan spreken over een contractbreuk mag de leasemaatschappij de resterende maanden in rekening brengen. De leaseprijs is immers vastgesteld op basis van de termijn dat de auto geleased wordt.

In het uiterste geval betaal je bij contractbreuk nog de helft van de resterende maandbedragen. Ben je bijvoorbeeld 300 euro per maand kwijt en besluit je een halfjaar voor tijd het contract te verbreken, dan kan je dat in één klap richting de 1.000 euro kosten. Het is slechts een rekenvoorbeeld en kan dus slechter uitpakken wanneer je nog eerder het contract wilt ontbinden.

Ons advies is om eerst het contract goed na te lezen welke kosten je eventueel kunt verwachten alvorens je deze stap werkelijk zet. Zo is bepaald dat leasemaatschappijen van tevoren kenbaar moeten maken hoe hoog het percentage van het maandelijkse bedrag is dat bij contractbreuk nabetaald moet worden. Op deze manier kun je makkelijk zelf de rekensom compleet maken.

Keurmerk Private Lease

Als uitzondering op al het bovenstaande heb je ook nog het Keurmerk Private Lease. Als een extra voorwaarde wordt hierin opgenomen dat je als consument altijd 14 dagen bedenktijd hebt. Wanneer je dus binnen 14 dagen de auto weer wilt inleveren moet dit zonder opgaaf van reden kunnen. Je moet dan echter de private leaseauto wel hebben aangeschaft bij een leasemaatschappij die is verbonden met dit keurmerk.

Lees verder over dit keurmerk –>

Wanneer je zaken hebt gedaan met een leasemaatschappij zonder dit keurmerk ben je feitelijk verbonden aan de Algemene Voorwaarden die gelden bij dat bedrijf. Raadpleeg dan ook hun voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!