Private lease en het BKR

BKR registratie

In vrijwel alle gevallen zal de leasemaatschappij altijd een BKR toetsing uitvoeren. Deze toetsing is noodzakelijk om te bekijken of de financiële positie het toelaat om verantwoord een auto privé te kunnen leasen. Deze toetsing maakt dan ook onderdeel uit van de zorgplicht die de leasemaatschappij heeft. 

Met een leasecontract ga je feitelijk voor langere tijd een financiële verplichting aan. Daarnaast wordt dit contract ook aangemeld bij het BKR als vorm van een schuld. Wanneer je al een schuld hebt (in welke vorm dan ook) kan het dus zomaar zijn dat je wordt geweigerd door de leasemaatschappij. 

Deze pagina geeft alle informatie omtrent deze BKR registratie. Heeft de registratie bijvoorbeeld een negatief effect op de aankoop van een huis?

Private lease en het BKR

Negatieve BKR

Het kan zomaar voorkomen dat je negatief te boek staat bij het BKR. Dit kan komen doordat je een schuld bij een bank hebt die je nog aan het aflossen bent. Een ander reden kan zijn dat je ooit een betalingsachterstand hebt gehad bij een telecomprovider. Het zijn zaken die (terecht of onterecht) zeker invloed zullen hebben op de uiteindelijke beoordeling vanuit de leasemaatschappij. In veel gevallen zul je direct geweigerd worden. 

De leasemaatschappij heeft op basis van deze summiere informatie al voldoende reden om de afwijzing toe te kennen. Het heeft feitelijk weinig zin om hier tegen in beroep te gaan. Hiervoor moet je echt bij het BKR zijn, want het bedrijf krijgt de negatieve beoordeling vanuit het BKR. 

Indien je weet dat je een negatieve BKR hebt is het vrijwel zinloos om te kijken naar een auto die privé wilt leasen. Wanneer de schuld al is opgelost blijft de herstelcode vaak nog vijf jaar in het systeem staan. Tot die tijd kun je geen nieuwe financiële verplichting aan.

Ik heb of wil een hypotheek

Indien je al de trotse bezitter bent van een huis wordt de hypotheek uiteraard geregistreerd bij het BKR. Het is immers een schuld met een financiële verplichting. Afhankelijk van jouw inkomen en het maandelijkse aflosbedrag kun je alsnog in aanmerking komen voor een private leaseauto. De leasemaatschappij zal dan vooral jouw maandsalaris in overweging nemen om te bepalen of je de maandelijkse lasten kunt dragen. 

Wanneer je overweegt om een huis te kopen en je hebt al een auto in de private lease kan dit nadelige gevolgen hebben voor de hypotheek. De bank kijkt hierin een stuk verder en zit dit als een lening. Hierdoor is er voor de bank een vergroot risico dat je de hypotheek niet kunt betalen. In veel gevallen zul je dus een lagere hypotheek krijgen dan wanneer de private leaseauto nog niet in beeld is. 

Bekijk in het laatste geval dus echt wat prioriteit is. Als je al langer overweegt om een huis te kopen is het wellicht verstandig om dit eerst te doen alvorens je een auto in de private lease zet. Hiermee vergroot je de kans dat de hypotheek hoger is en makkelijker is afgerond.

Private lease is een vorm van lenen

Zoals gezegd moet je private lease als een vorm van lenen zien. Op deze manier wordt het ook geregistreerd bij het BKR. De rekensom is echter wat lastiger dan je zou denken. Om een goed beeld te krijgen hoe deze lening is opgebouwd kun je deze het beste in twee delen splitsen.

  • Een financieel deel: dit bestaat uit de afschrijvingen voor de leaseauto plus de rente. Dit deel is goed voor 65% en wordt geregistreerd bij het BKR.
  • Een service deel: hieronder valt de belasting, ouderhoud, reparatie en verzekeringen. Dit deel maakt 35% uit van je totale leasebedrag.

Rekenvoorbeeld
Stel dat je zonder private lease €1200 per maand aan hypotheek kunt krijgen en je kiest ervoor om een auto privé te leasen. Het leasebedrag is in dit rekenvoorbeeld €400 per maand. Bij een looptijd van 48 maanden is dat €19.200. 65% oftewel €12.480 hiervan geldt als lening.
De volgende regeling geldt: standaard gaat de bank uit van het bedrag dat je minder aan wonen kunt uitgeven, wat 2% van de totale lening van €12.480 bedraagt. In ons voorbeeld is dat €250 per maand. Je maximale woonlast gaat dan omlaag naar €950. Daarmee is je maximale hypotheek bijna 21% lager dan zonder leasecontract.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!